Dokumenty szkolne

regulamin organizacyjny zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

statut przedszkola nr 18

statut szkoły podstawowej nr 8

zasady oceniania szkoła podstawowa nr 8

statut gimnazjum nr 18

statut zasadniczej szkoły zawodowej nr 6

      program wychowawczy 2011-2016

       program profilaktyki 2011-2016

statut gimnazjum 21

statut szkoła podstawowa nr 28

statut szkoły przysposabiającej do pracy

 zasady oceniania sp 28 gimnazjum 21 spdp

statut sosw w Olsztynie 2017