ePUAP

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie dokumentu elektronicznego należy zarejestrować się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem http://epuap.gov.pl/wps/portal.

>>Pobierz instrukcję przedstawiającą zakładania konta

Następnie użytkownik ePUAP skorzystać musi z Usług Centralnych i wysłać Pismo ogólne do podmiotu publicznego. Ścieżka dostępu: Strona główna ePUAP-> KATALOG SPRAW -> Najnowsze usługi -> Najczęściej załatwiane sprawy -> druga pozycja – „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” -> Załatw sprawę -> w polu „Ustaw/zmień adresata” wpisać – „Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie” i wybrać z rozwijanej listy „SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE -> wypełnić, podpisać i wysłać znajdujący się na tej stronie formularz

Można nieco skrócić powyższą ścieżkę korzystając z odnośnika:

>>Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego zawiera jeden formularz elektroniczny. Za jego pomocą załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji placówki. Do formularza dodawać można załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif(.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikiem wynosi 5 MB, w tym załącznik maksymalnie 3,5 MB. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Osoby wnoszące pismo powinny podać swoje imię, nazwisko i adres oraz podpisać się darmowym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

>>Informacje dotyczące Profilu Zaufanego

W przypadku doręczenia dokumentów elektronicznych niespełniających łącznie wszystkich wymogów, nie zostaną podjęte czynności związane z rozpatrywaniem sprawy.

Adres naszej skrzynki podawczej: /SOSW_Olsztyn/SkrytkaESP