Kontakt

Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego
Al.M.J. Piłsudskiego 42
10-450 Olsztyn
tel./fax: (89)533-52-80, (89)533-00-86
sosw@olsztyn.eu

AL.M.J. PIŁSUDSKIEGO 42:
W tym budynku znajduje się Szkoła Podstawowa Nr 8 , Gimnazjum Nr 18, Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 6.

AL.M.J. PIŁSUDSKIEGO 56A:
W tym budynku znajduje się Przedszkole, Szkoła Podstawowa Nr 28, Gimnazjum Nr 21, Specjalna Szkoła Przysposabiająca do Pracy oraz Internat.