Podręczniki

W poniższych plikach znajdują się wykazy podręczników na rok szkolny 2017/2018.

W pliku pierwszym dla Szkoły Podstawowej nr 28,  klas gimnazjalnych przy SP nr 28 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

W pliku drugim dla Szkoły Podstawowej nr 8, klas gimnazjalnych przy SP nr 8 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 6.