Podręczniki

W poniższym pliku znajdują się wykazy podręczników na rok szkolny 2017/2018.

dla Szkoły Podstawowej nr 28,  klas gimnazjalnych przy SP nr 28 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy.