Przedszkole nr 18

Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci  od 2,5 r.ż z umiarkowaną lub znaczną niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężeniami i autyzmem,  posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej do kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną/upośledzenie umysłowe. Nasze działania ukierunkowane są na wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka, zgodny z Jego własnym potencjałem, możliwościami i potrzebami. Dbamy o Ich indywidualny i wszechstronny rozwój, rozbudzanie zainteresowań, tak aby dzieci przygotować do aktywnego i możliwie samodzielnego życia.

Oferujemy fachową opiekę terapeutyczną, logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną.

W pracy z grupą wykorzystujemy:

 • Metoda M. Montesorii
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Programy Aktywności i Komunikacji Knillów,
 • Metoda Snoezelen - Sala Doświadczania Świata,
 • Poranny Krąg
 • Muzykoterapia
 • Dogoterapia
 • Metoda Dobrego Startu
 • Psychomotoryka
 • AAC- komunikacja wspomagająca
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Pedagogika zabawy.

Posiadamy własną  stołówkę w której przygotowywane są zdrowe posiłki z uwzględnieniem diet eliminacyjnych.

Godziny pracy przedszkola ustalane są zgodnie z potrzebami Rodziców. W tym roku szkolnym  przedszkole czynne jest w godzinach 6.45-16.15

 

Zadowolony Konsument: