Przetargi

ZAPROSZENIE

do składania ofert pisemnych

Dostawę artykułów spożywczych

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Kornela Makuszyńskiego z siedzibą w Olsztynie przy Al.M.J.Piłsudskiego 42 tel/fax 89-533-52-80, działając na podstawie ustawy z dnia 29-01-2004r. o zamówieniach publicznych Dz.U. nr 19/04 z późniejszymi zmianami  zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym II na Dostawę artykułów spożywczych

-pieczywa

-jaj

 1.  Termin realizacji  od 02-01-2018 do 31-12-2018r. .
 2. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
 3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można  pobrać na stronie internetowej BIP lub www.sosw.olsztyn.pl
 4. Uprawniony do kontaktu z oferentami- Pani Cecylia Gołębiewska

      tel.89-533-26-91

 1. Składanie ofert do dnia 14.12.2017r.  do godz 1000 w sekretariacie SOSW przy Al. M. J .Piłsudskiego 42 w Olsztynie pokój 222
 2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.12.2017r.  SOSW przy  Al. M. J. Piłsudskiego 42 w Olsztynie,  o godz.1030.
 3. W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy złożą ofertę zgodną

z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych www.portal.uzp.gov.pl i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznych                                       www.e-bip.org.pl/sosw.olsztyn/

 

Olsztyn dnia 06.12.2017r.

Szczegóły w plikach u dołu strony, łącznie z Protokołem z otwarcia i Rozstrzygnięciem.

 

 

 

OGŁOSZENIE

              O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH                                                                                                                                                                                                                         

 DO  SOSW w  OLSZTYNIE

1.Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy z siedzibą w Olsztynie przy Al. Piłsudskiego 42 tel/fax 5335280,działając na podstawie ustawy z dnia 29-01-2004 r. o zamówieniach publicznych

z  późniejszymi zmianami. ogłasza rozstrzygnięcie przetargu na dostawę Artykułów spożywczych” do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im.K. Makuszyńskiego w Olsztynie al.M.J. Piłsudskiego 42.

2.Komisja przetargowa wybrała na dostawcę w poszczególnych częściach następujących dostawców

 

Część 1 – Mięso i produkty mięsne wieprzowe (CPV: 15100000-9)

 1. Elbląskie Centrum Mięsne  EL-HURT, Elbląg, ul.Kochanowskiego 11 - cena oferty 5021,56 zł brutto

Liczba punktów według kryteriów 98,20

Część 2 - Mięso i produkty mięsne drobiowe (CPV:15112000-6)

 1. Elbląskie Centrum Mięsne  EL-HURT, Elbląg, ul. Kochanowskiego 11 - cena oferty 3670,11 zł brutto

Liczba punktów według kryteriów 98,20

Część 3 – Pieczywo i wyroby piekarskie (CPV: 15810000-9)

 Brak ofert

Część 4 – Produkty mleczarskie (CPV: 15500000-3)

 1. Elbląskie Centrum Mięsne  EL-HURT, Elbląg, ul. Kochanowskiego 11 - cena oferty 3559,89 zł brutto

Liczba punktów według kryteriów  100

Część 5 - Produkty spożywcze  (CPV: 15400000-2; 15800000-6)

1. ABER Sp. z o.o. Oddział w Olsztynie, Olsztyn, ul. Sprzętowa 3 - cena oferty 3217,77 zł brutto

Liczba punktów według kryteriów 70

Część 6 - Warzywa i owoce (CPV: 15300000-1)

 1. Handel Okrężny Hurt-Detal Art.. Spożywczo-Rolnymi oraz Transport Usługowy Luciajn Dymitriew, Olsztyn, ul. Białostocka 2/1 - cena oferty 6272,67 zł brutto

Liczba punktów według kryteriów 100

Część 7- Jaja (CPV: 03142500-3)

Przetarg nierozstrzygnięty zgodnie zart.91 ust.1 pkt.5

Część 8 –Mrożonki i Przetwory(CPV 15800 000-6)

 1. ABER Sp. z o.o. Oddział w Olsztynie, Olsztyn , ul. Sprzętowa 3 - cena oferty  5449,92 zł brutto

Liczba punktów według kryteriów 70

 

Olsztyn 5-12-2017

 

Protokół z otwarcia z dnia 05-12-2017 ofert ( dodatkowych część 7 jaja)na przetarg dotyczący dostawy „Artykułów spożywczych” do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im.K. Makuszyńskiego w Olsztynie al.M.J. Piłsudskiego 42

 

Część 7- Jaja (CPV: 03142500-3)

1. Handel Okrężny Hurt-Detal Art.. Spożywczo-Rolnymi oraz Transport Usługowy Luciajn Dymitriew, Olsztyn, ul. Białostocka 2/1 - cena oferty 430,92 zł brutto

2. Elbląskie Centrum Mięsne  EL-HURT Elbląg, ul. Kochanowskiego 11  - cena oferty 430,92 zł brutto

Zgodnie z art. 93.ust.1 pkt.5 przetarg na część 7 jaja  został unieważniony

Według specyfikacji zamawiającego oferty podlegają czterem kryteriom;

1 Cena

2.Czas realizacji zamówienia

3.Referencje

4.Jakość