Rekrutacja

Przyjęcie do szkoły podstawowej:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Skierowanie z Urzędu Miasta lub ze Starostwa Powiatowego (w odniesieniu do uczniów spoza Olsztyna)
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na I lub II etap
 • Dwa podpisane zdjęcia
 • Karta zdrowia
 • Podanie o miejsce w internacie

Przyjęcie do gimnazjum:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Skierowanie z Urzędu Miasta lub ze Starostwa Powiatowego (w odniesieniu do uczniów spoza Olsztyna)
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie gimnazjalnym
 • Zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu i uzyskanych wynikach
 • Dwa podpisane zdjęcia
 • Karta zdrowia
 • Podanie o miejsce w internacie

Po zakończeniu roku szkolnego świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Przyjęcie do szkoły zawodowej:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Skierowanie z Urzędu Miasta lub ze Starostwa Powiatowego (w odniesieniu do uczniów spoza Olsztyna)
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie ponadgimnazjalnym
 • Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego i uzyskanych wynikach
 • Dwa podpisane zdjęcia
 • Karta zdrowia
 • Podanie o miejsce w internacie

Po zakończeniu roku szkolnego świadectwo ukończenia gimnazjum.

Przyjęcie do przedszkola:

Szanowni Rodzice, rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola nr 18 SOSW w Olsztynie
Uprzejmie informujemy, iż rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2020/2021 odbędzie się zgodnie z:
USTAWĄ z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
Termin rekrutacji 16.03.2020 – 10.04.2020 r. Wnioski można pobrać w zakładce Dla Rodziców/Rekrutacja i składać online na adres sosw56.olsztyn@gmail.com
 
Rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola składają w dniach 16.03.2020 – 31.03.3020 deklarację o kontynuację pobytu dziecka w przedszkolu. Deklarację można pobrać w zakładce Dla Rodziców/Rekrutacja i składać online na adres sosw56.olsztyn@gmail.com.
Zapytania prosimy kierować pod nr telefon 89/5330086 w godzinach 8.00-13.00

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola:

   
 
 
Deklaracja na kontynuację pobytu dziecka w przedszkolu: