Rekrutacja

Przyjęcie do szkoły podstawowej:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Skierowanie z Urzędu Miasta lub ze Starostwa Powiatowego (w odniesieniu do uczniów spoza Olsztyna)
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na I lub II etap
 • Dwa podpisane zdjęcia
 • Karta zdrowia
 • Podanie o miejsce w internacie

Przyjęcie do gimnazjum:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Skierowanie z Urzędu Miasta lub ze Starostwa Powiatowego (w odniesieniu do uczniów spoza Olsztyna)
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie gimnazjalnym
 • Zaświadczenie o przystąpieniu do sprawdzianu i uzyskanych wynikach
 • Dwa podpisane zdjęcia
 • Karta zdrowia
 • Podanie o miejsce w internacie

Po zakończeniu roku szkolnego świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

Przyjęcie do szkoły zawodowej:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Skierowanie z Urzędu Miasta lub ze Starostwa Powiatowego (w odniesieniu do uczniów spoza Olsztyna)
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na etapie ponadgimnazjalnym
 • Zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego i uzyskanych wynikach
 • Dwa podpisane zdjęcia
 • Karta zdrowia
 • Podanie o miejsce w internacie

Po zakończeniu roku szkolnego świadectwo ukończenia gimnazjum.

Przyjęcie do przedszkola:

Karta zgłoszenia do przedszkola:

POBIERZ: