Sekretariat

Sekretariat SOSW Al. Piłsudskiego 42, I piętro pokój 222 - czynny jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 15.00

tel./fax: (89)533-52-80, (89)533-00-86
sosw_olsztyn@poczta.onet.pl


Pani Anna Bielecka pomaga uczniom i rodzicom w takich sprawach, jak:
- wydawanie legitymacji uczniowskich
- wydawanie zaświadczeń szkolnych
- wydawanie duplikatów świadectw szkolnych
- i wiele innych