Stowarzyszenie - Projekty

         Zgodnie ze zgłaszanymi potrzebami środowiska pełnoletnich osób z niepełnosprawnością intelektualną, Stowarzyszenie na rzecz Normalizacji Życia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną realizuje projekt „Zespół Aktywności Społecznej AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI” współfinansowany ze środków PFRON. Projekt ma charakter ponadregionalny i realizowany jest w trzech województwach:mazowieckim, warmińsko- mazurskim i wielkopolskim.

            Termin realizacji projektu to 01 styczeń 2017r. do 31 marzec 2019r.

            Celem projektu jest uzyskanie przez uczestników umiejętności funkcjonalnych, społecznych i interpersonalnych umożliwiających samodzielność i aktywność społeczną (podejmowanie ról społecznych) oraz poszerzających Ich szanse na podjęcie aktywności zawodowej.

Projekt realizowany jest w  Klubach Samodzielności i Aktywności:

  • Klub  Samodzielności i Aktywności  w Olsztynie, Al. Piłsudskiego 56a,
  • Klub Samodzielności i Aktywności Pile, Al.Wojska Polskiego 49B
  • Klub Samodzielności  i Aktywności w Piasecznie, ul. Chyliczkowskiego 2.

            Rekrutacja odbyła się w oparciu o kontakty ze współpracujące z naszym Stowarzyszeniem „OTWARTE DRZWI” podmiotami- szkołami, organizacjami pozarządowymi, warsztatami terapii zajęciowej, środowiskowymi domami samopomocy, poradniami, zakładami aktywności zawodowej.

            Formy wsparcia oparte są głównie na grupowych zajęciach w Klubach Samodzielności i Aktyności. Pod kierunkiem pedagogów, asystentów i wsparciu wolontariuszy odbywają się zajęcia usamodzielniające (kulinarne, krawieckie, porządkowe, techniczne, komputerowe), zajęcia terenowe, szkolenia warsztatowe, zajęcia teraputyczne w czasie wyjazdów,zajęcia socjoterapeutyczne, wspomaganie Osób Niepełnosprawnych w czasie szkoleń i wyjazdów terapeutyczno- integracyjnych, konsultacje indywidualne oraz opracowywanie IPD.

            Początkowy okres realizacji Projektu był czasem oferowania Uczestnikom bardzo różnorodnych form zajęć w celu wyboru tych najbardziej zgodnych z Ich preferencjami i upodobaniami oraz potencjałem.

Okres wiosenny i letni to maksymalne wykorzystanie pór roku a więc wielość zajęć terenowych i korzystania z lokalnej oferty kulturalno- rekreacyjnej, a jednocześnie szerokiego doświadczania różnych form aktywności społecznej.

            Poza tym rozpoczęły się wyjazdowe warsztaty szkoleniowe i pobyty terapeutyczno- integracyjne, które umożliwiają ON pobyt bez opieki rodziców i nabywanie kompetencji interpersonalnych i społecznych.

            Harmonogram Projektu przewiduje prowadzenie zajęć usamodzielniających i terenowych, kilka razy w tygodniu w każdym Klubie, przez cały okres trwania Projektu. Ponadto poszczególne grupy korzystają z cyklu 4 szkoleń warsztatowych kompetencji społecznych i interpersonalnych oraz szkolenia „Prawo i uprawnienia osób niepełnosprawnych”. Część szkoleń ma formę wyjazdową.

Projekt obejmuje również 2 czterodniowe wyjazdy integracyjno- terapeutyczne do atrakcyjnych turystycznie miejsc.

            Każdy uczestnik Projektu, wraz z rodziną może korzystać z konsultacji indywidualnych specjalistów.