Strona główna

Witamy na stronach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie im. Kornela Makuszyńskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą skierowaną do uczniów oraz rodziców

 


Szanowni Rodzice, rozpoczynamy rekrutację do Przedszkola nr 18 SOSW w Olsztynie na rok szkolny 2021/2022 

Rozpoczęcie rekrutacji 15.03.2020. Wnioski można pobrać w zakładce Dla Rodziców/Rekrutacja LINK i składać w budynku Przedszkola al.Piłsudskiego 56 a lub  online na adres sosw56.olsztyn@gmail.com.


Organizacja nauki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym

od 22.03- 18.04.2021r.

W oparciu o rozporządzenie MEiN (DZ.U.2021.502) z dnia 19 marca 2021r. szkoły wchodzące w skład Ośrodka pracują w trybie zdalnym.

 

Szkoła Podstawowa nr 8

Uczniowie klas I- VIII realizują zajęciaz wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Stacjonarnie mogą odbywać się indywidualne zajęcia rewalidacyjne, konsultacje indywidualne na wniosek Rodzica.

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6

Zajęcia dla uczniów klas I-III z przedmiotów ogólnokształcących oraz z zakresu praktycznej nauki zawodu będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Stacjonarnie mogą odbywać się indywidualne zajęcia rewalidacyjne, konsultacje indywidualne na wniosek Rodzica/ pełnoletniego Ucznia.

 

Szkoła Podstawowej nr 28

Klasy I- VIII realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Stacjonarnie odbywają się indywidualne zajęcia rewalidacyjne na wniosek Rodzica.

 

Szkoła Przysposabiająca do Pracy  realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Stacjonarnie mogą odbywać się indywidualne zajęcia rewalidacyjne na wniosek Rodzica.

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna we wszystkich szkołach pracuje stacjonarnie na terenie szkół.

 


Uwaga – zmiana adresu mailowego Ośrodka, obowiązującym adresem jest: sosw@sosw.olsztyn.eu

 


Szanowni Państwo,

jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wczesnego wspomagania  rozwoju w roku szkolnym 2020/2021 proszę o składanie wniosków do sekretariatu przy A.Piłsudskiego 56a w godzinach 7.00-15.00 lub wypełniony wniosek przesłać na adres sosw56.olsztyn@gmail.com.
Wniosek wczesne wspomaganie rozwoju pobierz


Pomoc psychologiczno- pedagogiczna

czeka na Uczniów i Rodziców

od poniedziałku do piątku w godz. 10.00- 13.00

pod numerami telefonu

536 406 704 – Pani Beata (psycholog z Piłsudskiego 42)

791 403 134  –  Pani Olga (psycholog z Piłsudskiego 42)

536 387 015 – Pani Ania (psycholog z Piłsudskiego 56a)

Czekamy na Wasze i Państwa telefony bo ważne jest szczególnie teraz wzajemne wsparcie.