Strona główna

Witamy na stronie Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie

Aktualności

 • Podsumowanie akcji „Szkoła do hymnu”

  Nasz ośrodek otrzymał dyplom od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka za udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Celem akcji było wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” w dniu 10 listopada 2021 roku o godz. 11:11. W tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 21 tys. przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z kraju oraz ponad  260 placówek polonijnych z całego świata.

  Więcej informacji na stronie internetowej                                                                                                      https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prawie-21-tys-zgloszen-do-akcji-szkola-do-hymnu–wielki-final-inicjatywy-mein.

   

 • Stowarzyszenie „Dajmy Szansę”

  Od września Stowarzyszenie „Dajmy Szansę” w partnerstwie z SOSW w Olsztynie realizuje projekt „Rzepka” w rodzinie siła. Adresatami są osoby niepełnosprawne i ich rodziny (rodzice i rodzeństwo). Celem projektu jest promowanie równych szans w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.             Działania w projekcie zmierzają do zwiększenia dostępu do poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, prawnego i socjalnego. Drugim obszarem działań jest organizowanie różnych form wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Wsparcie to polega na wzmacnianiu roli i funkcji rodziny, integracji rodziny i środowiska osób niepełnosprawnych. Dzięki współpracy realizujemy następujące formy wsparcia:  

  •  zajęcia rozwijające zainteresowania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
  •  warsztaty podnoszące kompetencje rodzicielskie             
  •  warsztaty dla rodzeństwa    
  • konsultacje i poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne i socjalne) 
  • spotkania integracyjne

  Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego ze środków PFRON, Koordynator projektu: Alicja Łabanowska

   

 • Podsumowanie akcji „Szkoła pamięta”

  Nasz ośrodek otrzymał dyplom od Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka za udział w akcji „Szkoła pamięta”. W tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 11 tysięcy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Celem akcji było realizowanie różnorodnych działań upamiętniających naszych przodków    i pogłębianie wiedzy o polskiej historii. 

  Więcej informacji na stronie internetowej                                                                                                 https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/prawie-11-tys-wzielo-udzial-w-akcji-szkolapamieta–dziekujemy

   

   

   

 • Kampania EFSA „Wybieraj bezpieczną żywność”

  Drodzy Rodzice!

  Zgodnie z prośbą Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa (EFSA) oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego przekazujemy informację na temat kampanii informacyjnej „Wybieraj Bezpieczną Żywność” #EUChooseSafeFood mającą na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat roli nauki w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej oraz zachęcenie obywateli do dokonywania świadomych wyborów żywieniowych. Kampania skierowana jest głównie do rodziców dzieci szkolnych i przedszkolnych.

  Więcej informacji na temat kampanii EFSA #EUChooseSafeFood dostępnych jest na stronie:

  https://www.gov.pl/web/gis/kampania-efsa-wybieraj-bezpieczna-zywnosc

  Grafika promocyjna prezentująca posiłek na zdjęciu.Posiłek promujący zdrową żwynośćWybieraj zdrową żywność -warzywa sezonowe przez cały rokWbieraj zdrową żywność bez konserwantówWybieraj świeżą żywność, zwacaj uwagę na etykietyWybieraj różnorodne i bezpieczne produkty naturalnego pochdzenia pochodzenia

   

 • Zmiana organizacji ruchu!

  !!!Informujemy, że w związku z trwającymi robotami drogowymi na odcinku przy ul. Piłsudskiego 42 dojazd oraz dojście do szkoły są utrudnione. Dojazd i dojście do budynku możliwy jest od strony ul. Dworcowej. Zgodnie z postępem prac organizacja ruchu jest modyfikowana w zależności od istniejących potrzeb. O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas poruszania się w okolicach budowy!!!