Certyfikaty

Dnia 29 listopada 2018r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim
w Olsztynie odbyła się uroczystość wręczenia Certyfikatów „Szkoła Wierna
Dziedzictwu”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Warmińsko-Mazurskiego
Kuratora Oświaty.
W tym roku certyfikat otrzymało 75 placówek województwa warmińsko –
mazurskiego spośród 187, które przystąpiły do II edycji.
Znaleźliśmy się w gronie wyróżnionych jako placówka, dla której niezwykle ważne
jest kreowanie sposobu myślenia i życia młodego człowieka, rozwijanie poczucia
patriotyzmu, bycia Polakiem, poznawanie dziedzictwa wieków. Poczucie
przynależności narodowej i współuczestnictwo w tworzeniu kultury i tradycji daje
dzieciom i młodzieży poczucie własnej wartości, współtworzy jego system wartości i
nadaje sens podejmowanej przez niego aktywności.
Nasza praca dydaktyczno – wychowawcza, terapeutyczna i rewalidacyjna jako
koordynacja wielu rodzajów aktywności, pozwala wykształcić w dzieciach i
młodzieży poczucie wspólnoty, przynależności, tożsamości narodowej, równości w
zróżnicowanym społeczeństwie, odnalezieniu siebie w otaczającej rzeczywistości.
Certyfikaty wręczyli Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski Sławomir Sadowski
oraz Wicekurator Kuratorium Oświaty w Olsztynie Wojciech Cybulski.
Podczas uroczystości uczniowie Zespołu Szkół Salezjańskich w Ostródzie
przedstawili program patriotyczny, który spotkał się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem.