Dokumenty szkolne

statut SOSW w Olsztynie 2017

statut przedszkole nr 18

statut szkoła podstawa nr 8

statut szkoła podstawowa nr 28

statut Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

statut Branżowa Szkoła I Stopnia nr 6

Główne kierunki działań wychowawczo – profilaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 dostosowane do nauki zdalnej

       program profilaktyki 2011-2016

regulamin organizacyjny zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka