Dyrekcja

Dyrektor SOSW
mgr Marzena Dworznikowska

przyjmuje interesantów:
Wtorek 10.00-12.00
Środa 9.00-11.00

Wicedyrektor SOSW
mgr Gabriela Branicka
Szkoły Podstawowej Nr 8 Specjalnej,
Gimnazjum Nr 18 Specjalnego,
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6

przyjmuje interesantów:
Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 8.00 – 10.00

Wicedyrektor SOSW
mgr Katarzyna Wirchanowicz
/Budynek SOSW Al. J. Piłsudskiego 56a/
Szkoły Podstawowej Nr 28 Specjalnej,
Gimnazjum Nr 21 Specjalnego,
Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy

przyjmuje interesantów:
Środa 11.00-13.00
Piątek 9.30-11.00
Ostatni czwartek w miesiącu 15.00-17.00

Wicedyrektor SOSW ds. opiekuńczo-wychowawczych
mgr Elżbieta Sobótka
/Budynek SOSW Al. J. Piłsudskiego 56a/
przyjmuje interesantów:
Poniedziałek 8.00 – 10.00
/Budynek SOSW Al. J. Piłsudskiego 42/
Wtorek 14.00.16.00
/Budynek SOSW Al. J. Piłsudskiego 56A/

Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu
mgr Danuta Wiwart

przyjmuje interesantów:
Środa 10.00 – 12.00
Piątek 10.00 –12.00