Dyrekcja

Dyrektor SOSW
mgr Marzena Dworznikowska

przyjmuje interesantów:
Wtorek 10.00-12.00
Środa 9.00-11.00


Wicedyrektor SOSW
mgr Gabriela Branicka
Szkoły Podstawowej Nr 8 Specjalnej,
Gimnazjum Nr 18 Specjalnego,
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6

przyjmuje interesantów:
Poniedziałek 8.00 – 10.00
Wtorek 8.00 – 10.00


Wicedyrektor SOSW
mgr Marzena Bielecka
Szkoła Podstawowa nr 28
Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy


Wicedyrektor SOSW
mgr Katarzyna Wirchanowicz
/Budynek SOSW Al. J. Piłsudskiego 56a/
Wczesne Wspomaganie Rozwoju dla dzieci z opinią PPP
Przedszkole Miejskie nr 18

przyjmuje interesantów:
Środa 11.00-13.00
Piątek 9.30-11.00
Ostatni czwartek w miesiącu 15.00-17.00


Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu
mgr Danuta Wiwart

przyjmuje interesantów:
Środa 10.00 – 12.00
Piątek 10.00 –12.00