Opieka Całodobowa

Uczniowie, którzy mieszkają poza miejscem uczęszczania do szkoły mogą składać podanie o przyjęcie do Opieki Całodobowej (internatu).

Wymagane dokumenty:

  1. Dowód osobisty lub tymczasowy dowód osobisty dziecka lub skrócony odpis aktu urodzenia (na odwrocie musi być pieczątka Urzędu Gminy ze stałym adresem zamieszkania i numerem PESEL dziecka).
  2. Ewentualnie decyzja z Urzędu Gminy o dofinansowaniu wyżywienia
  3. Jeżeli dziecko przyjmuje leki to zaświadczenie od lekarza, jakie leki i w jakiej dawce otrzymuje.
  4. Opłaty za wyżywienie wnosi się z góry do 15 dnia każdego miesiąca (Rozporządzenie MENiS  Rozdział 5 § 66.6) Dz.U.Nr 52 z dnia 7 marca 2005r.

Podanie o objęcie Opieką Całodobową:

POBIERZ: