Przetargi

03.02.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 20.01.2020

ogłoszenie

20.01.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – USŁUGI SPOŁECZNE

Przeprowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci
z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od 0 do chwili rozpoczęcia
przez dziecko nauki w szkole z terenu Miasta Olsztyna w ramach zadania z zakresu administracji
rządowej w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za Życiem” – 52 części.

ogłoszenie – przetarg

 

specyfikacja istotnych warunków zamówienia