Sekretariat

Sekretariat SOSW Al. Piłsudskiego 42, I piętro pokój 222 – czynny jest
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

tel./fax: (89)533-52-80, (89)533-00-86
sosw_olsztyn@poczta.onet.pl

Pani Anna Bielecka pomaga uczniom i rodzicom w takich sprawach, jak:
– wydawanie legitymacji uczniowskich
– wydawanie zaświadczeń szkolnych
– wydawanie duplikatów świadectw szkolnych
– i wiele innych