Świetlica

W świetlicy szkolnej w budynku przy Piłsudskiego 42 uruchomiony został

telefon nr 536- 406- 706