Wczesne Wspomaganie Rozwoju

Szanowni Państwo,

jeżeli jesteście Państwo zainteresowani realizacją wczesnego wspomagania  rozwoju w roku szkolnym 2020/2021 proszę o składanie wniosków do sekretariatu przy A.Piłsudskiego 56a w godzinach 7.00-15.00 lub wypełniony wniosek przesłać na adres sosw56.olsztyn@gmail.com.
Wniosek wczesne wspomaganie rozwoju pobierz

Zespół specjalistów Wczesnego Wspomagania Rozwoju przy Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Olsztynie zapewnia:

♦ konsultacje diagnostyczne
♦ indywidualny program terapii dla każdego dziecka
♦ systematyczne zajęcia
♦ instruktaż dla rodziców
♦ pomoc specjalistów: psychologa, pedagoga, logopedy,
terapeuty SI, fizjoterapeuty

Z zajęć wczesnego wspomagania mogą korzystać dzieci i ich rodziny od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole po uzyskaniu z rejonowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.